Xilinx

Xilinx - Xilinx is the leading provider of All Programmable FPGAs, SoCs, MPSoCs, and 3D ICs. Xilinx uniquely enables applications that are both software defined and hardware optimized – powering industry advancements in Cloud Computing, 5G Wireless, Embedded Vision, and Industrial IoT.
AX Semiconductor është një distributori çorape të Xilinx. Ju lutem na kontaktoni në qoftë se keni nevojë për ndonjë produkte të bëra nga Xilinx.