Murata Electronics

Murata Electronics - Murata is a global leader in the design, manufacture and supply of advanced electronic materials, leading edge electronic components, and multi-functional, high-density modules. Murata innovations can be found in a wide range of applications from mobile phones to home appliances, and automotive applications to energy management systems and healthcare devices.
AX Semiconductor është një distributori çorape të Murata Electronics. Ju lutem na kontaktoni në qoftë se keni nevojë për ndonjë produkte të bëra nga Murata Electronics.
Murata Electronics Produkte
Kristal, Oscillators, Resonators
Kuvendet e kabllove
Furnizime me energji elektrike - Montimi i bordit
Induktorët, mbështjelljet, thithjet
Transformers
Motors, Solenoids, Bordet / Modulet e Shoferit
Zgjidhjet e rrjetit